top
به قدرشناسی تغییر جهت دهیم

به قدرشناسی تغییر جهت دهیم

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده: مطمئنا همه ما میدانیم که قدردانی مهم است. این یک امر تجربی است. وقتی ما از کسی یا چیزی قدردانی میکنیم احساس خوشایندتری داریم. همچنین، این یک امر مذهب هم هست. در ادیان اصلی جهان ما - مسیحیت، اسلام و یهود - همه بخاطر قدردانی بوجود آمد. خداوند بخشنده همه چیز است، قدردانی راهی است برای تشکر بخاطر آن. دو محرک قوی - تجربه ما و آموزه‌های دینی- به ما برای قدرشناسی تاکید میکند، آیا ما قدرشناسیم؟ نه زیاد، و قطعا نه به صورت یک امر عادی روزانه.

به قدرشناسی تغییر جهت دهیم

 مطمئنا همه ما میدانیم که قدردانی مهم است. این یک امر تجربی است. وقتی ما از کسی یا چیزی قدردانی میکنیم احساس خوشایندتری داریم. همچنین، این یک امر مذهب هم هست. در ادیان اصلی جهان ما - مسیحیت، اسلام و یهود - همه بخاطر قدردانی بوجود آمد. خداوند بخشنده همه چیز است، قدردانی راهی است برای تشکر بخاطر آن. دو محرک قوی - تجربه ما و آموزه‌های دینی- به ما برای قدرشناسی تاکید میکند، آیا ما قدرشناسیم؟ نه زیاد، و قطعا نه به صورت یک امر عادی روزانه.
این ممکن است وقتی که متوجه بشوید که محققان چه چیزهایی کشف کردند، شما را عوض کند. قدرشناسی این قدرت را دارد که سیستم ایمنی بدن ما را تقویت کند، شادی را برایمان به ارمغان بیاورد و ما را از استرس و تنش دور کند و این تاثیر کوچکی نیست، تاثیر زیادی دارد. دکتر مارتین سلیگمن، پدر شاخه‌ای جدید از علم روانشناسی به نام روانشناسی مثبت، مطالعه‌ای روی تعدادی که نامه قدرشناسانه مینوشتند و به افرادی که میشناختند تحویل میدادند، را دنبال کرد. نویسندگان نامه قدردانی در طول تمرین، امتیاز بالاتری از شادی، سطح بالاتری از حس دلبستگی و سطح پایین تری از استرس، افسردگی را داشتند، حتی ماهها بعدمرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات