top
بازی هایی که کودکان شما را با استعداد می کند

بازی هایی که کودکان شما را با استعداد می کند

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده: مهم است بدانیم حداقل زمان بازی با کودک دو ساعت است . در غیر این صورت کودک ارضا نشده و این نیاز در وی به صورت عقده باقی می ماند . پس اگر والدینی کودکشان را به پارک یا محلی برای بازی و تفریح بردند ، تا قبل از این زمان او را محروم نکنند .

بازی هایی که کودکان شما را با استعداد می کند

بازی خانه بازی کودک را صاحب اختیار بار می آورد و به او می آموزد که باید ساخت.
بازی ترکاندن بادکنک برای رفع عقده ها و رهایی از خجالتی بودن مفید است. به کودک می فهماند که بزرگترین چیزها ( مشکلات ) هم به دستان تو می ترکد! 

خمیر بازی منعطف بودن را به طور غیر مستقیم به او می آموزد و به او می فهماند لج باز نباش و گاهی هم تو تغییر کن! 

تلفن بازی که والدین با استفاده از دو عدد گوشی تلفن با کودکشان تلفنی صحبت می کنند، این بازی بهترین وسیله برای ارتباطی کردن و آموختن روابط عمومی و اصلاح خجالتی بودن است. 


عنوان مجله: پدر و مادرها ( کودک – همشهری ) شماره: 55مرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات