top
آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد

آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک: متأسفانه از جمله بزرگترین غفلتهایی که در زمینه آموزش دینی در جامعه ما صورت گرفته و به آموزش لطمه زیادی وارد آمده است، عدم توجه به روانشناسی دانش آموزان است. تجربیات موجود و تحقیقات انجام شده در مدارس نشانگر این است که مسأله آموزش دینی از وضعیت مطلوب برخوردار نبوده است....

 آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد

نام کتاب: آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد

 

نویسنده: ناصر باهنر

 

نوبت چاپ: پنجم، بهار 1385

 

ناشر: شرکت چاپ و نشر بین الملل وابسته به انتشارات امیر کبیر

 

قیمت:20000 ریال

 

دکتر ناصر باهنر در مقدمه این کتاب این طور می نویسد:

 

متأسفانه از جمله بزرگترین غفلتهایی که در زمینه آموزش دینی در جامعه ما صورت گرفته و به آموزش لطمه زیادی وارد آمده است، عدم توجه به روانشناسی دانش آموزان است. تجربیات موجود و تحقیقات انجام شده در مدارس نشانگر این است که مسأله آموزش دینی از وضعیت مطلوب برخوردار نبوده است....

 

این کتاب تلاش دارد تا به دو سؤال مهم پاسخ گوید:

1. کودک در رشد و تکامل درک دینی از چه دوره هایی عبور می کند و ویژگیهای این دوره ها چیست؟

2. با توجه به ویژگیهای این دوره ها و درک او از مفاهیم دینی، آموزش مفاهیم دینی چگونه باید صورت پذیرد؟

 

این کتاب در 5 فصل تنظیم شده که سه فصل اول به سؤال اول و دو فصل پایانی به سؤال دوم پاسخ می دهد.

 

به پدر و مادرانی که برای تربیت دینی فرزندانشان دغدغه دارند، مطالعه این کتاب توصیه می شود.مرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات