top
کتاب تربیت دینی کودک و نوجوان؛ نکته ها و روش ها

کتاب تربیت دینی کودک و نوجوان؛ نکته ها و روش ها

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک: اگر رشد و سلامت ابعاد مختلف ساختار وجودی انسان و تقویت او در جنبه های مثبت را تربیت دینی بنامیم، لذا از بازی و شعر و خلاقیت و تفکر کودک تا بلوغ و همراهی و بالندگی نوجوان و جوان را در بر می گیرد. در این خصوص با نقطه نظرات کارشناسان ممتاز نیز همراه می شویم تا بیشتر بدانیم و بهتر به کار بندیم.

کتاب تربیت دینی کودک و نوجوان؛ نکته ها و روش ها

کتاب تربیت دینی کودک و نوجوان؛ نکته ها و روش ها

کتاب کار برای والدین و مربیان

اگر رشد و سلامت ابعاد مختلف ساختار وجودی انسان و تقویت او در جنبه های مثبت را تربیت دینی بنامیم، لذا از بازی و شعر و خلاقیت و تفکر کودک تا بلوغ و همراهی و بالندگی نوجوان و جوان را در بر می گیرد. در این خصوص با نقطه نظرات کارشناسان ممتاز نیز همراه می شویم تا بیشتر بدانیم و بهتر به کار بندیم.

 

مباحث فصل های کتاب

· تعاریف و اصول

· اهمیت ارتباط با قرآن

· مطلوب ها و آسیب ها در رفتار مربیان

· روش ها و نکته ها در همراهی با کودک

· روش ها و نکته ها در همراهی با نوجوان

· نکته هایی از اساتیدمرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات