top
تربیت و آگاهی جنسی چیست؟

تربیت و آگاهی جنسی چیست؟

کارگروه تربیتی پرتال جامع کودک و خانواده : والدین مسئولیت آموزش جنسی فرزندان خود را برعهده دارند و نخستین قدم برای آنها در انجام این امر، آموزش دادن به کودکان در زمینه ی اصول اولیه ی جنسیت است .

تربیت و آگاهی جنسی چیست؟

تعریف و درک جنسیت والدین مسئولیت آموزش جنسی فرزندان خود را برعهده دارند و نخستین قدم برای آنها در انجام این امر، آموزش دادن به کودکان در زمینه ی اصول اولیه ی جنسیت است اما بسیاری از والدین از پیچیدگی های واژه ی جنسیت درک روشنی ندارند و اغلب آن را با جنس اشتباه می گیرند . جنسیت چیزی بیش از جنس یا هویت جنسی است و در رشد هر فرد نقش حیاتی ایفا می کند. درک جنسیت شامل درک چگونگی کارکرد بدن انسان ، به ویژه چگونگی تولید مثل است. جنسیت علاوه بر آن شامل گستره ای از مفاهیم مربوط به روابط انسانی ، مهارت های زندگی فردی ، هویت جنسی و برخی از مسائل بهداشتی نیز هست. والدین باید آنچه را که می خواهند فرزندان شان درباره جنسیت بدانند ، به آنها آموزش بدهند اما علاوه بر آن ، همواره باید بین فرزندان خود و تاثیرات جامعه و رسانه – که اغلب ارزش های سالم خانوادگی را مورد تهدید قرار می دهند – مداخله کنندو روشن است که آموزش درباره ی جنسیت فرآیندی پیچیده است که در طول عمر آدمی ادامه می یابد. بچه هایی که نحوه ی کارکرد بدن خود را می شناسند ، درک بهتری از مفهوم جنسیت دارند و از هویتی محکمتر برخوردارند.دانش به کودکان قدرت می بخشد ، بنابراین کودکان نیز مانند نوجوانان باید به منابع اطلاعاتی قابل اعتماد دسترسی داشته باشند ، چه درون خانواده و چه دیگر منابع موجود در جامعه. کودکان علاوه بر دانش زیست شناختی ، به آموزش درباره ی روابط انسانی هم نیاز دارند. بچه ها برای شکل دادن به جنسیت خود به خانواده و روابط حاکم بین اعضای خانواده خود رجوع می کنند . از آنجایی که دوستان ، آموزگاران و آشنایان ، نقش حیاتی در دنیای کودکان دارند ، فراگرفتن مهارتهای برقراری و حفظ روابط موفقیت آمیز ، امری اساسی به شمار می آید. اگر در خانواده ، روابطی نزدیک بین اعضا برقرار باشد ، بچه ها با الگو قراردادن آنها ، به ابزاری نیرومند دست می یابند.این ابزار به آنها کمک می کند که در آینده و خارج از خانواده ، روابط خود را بسازند. این مهارت ها را باید ابتدا درون خانواده و با والدین و همسالان تمرین کرد، بنابراین باید از تاثیرات قوی الگوی روابط خانوادگی در پایه ریزی روابط آینده ی فرزندان شان آگاه باشند. جنسیت سالم همراه با مجموعه ای از ارزشها و اخلاقیات ، به زندگی جهت و هدف می بخشد. بچه ها نیازمند موقعیت هایی هستند که در آن مهارت های زندگی را براساس اصول اخلاقی خود بیاموزند و تمرین کنند. تصمیم گیری مسئولانه ، بیان احساسات و نیازها و مذاکره هنگام اختلاف نظر ، مهارت های ضروری زندگی موفق بزرگسالان است. این مهارت ها اساس حفظ و افزایش عزت نفس را در کودکان پدید می آورد و به تضمین زندگی سالم آنها کمک می کند. پرورش دادن ارزش های اخلاقی سالم در بچه ها به آنها کمک می کند که هنگام نوجوانی که با مسائل مهمی مانند تصمیم گیری درباره ی زمان و چگونگی فعالیت جنسی ، خشونت و پرهیز از تجاوز به حقوق دیگران روبه رو می شوند، بتوانند بهتر تصمیم بگیرند. جامعه و خانواده علاوه بر تاثیر بر رفتار کودکان ، به آنها در زمینه نقش جنسی نیز آموزش می دهند. نقش جنسی دربرگیرنده ی حیطه ی تمام رفتارهایی است که به مرد بودن یا زن بودن فرد مربوط می شود.نقش جنسیتی دیکته شده از سوی جامعه ، می تواند بر تصمیم گیری های کودکان درباره نحوه ی روابط و سلامت خود در آینده ، تاثیری عمده و جدی برجا بگذارد. بچه ها در خصوص درک نگرش والدین و جامعه نسبت به ارزش ها و عقاید مربوط به جنسیت ، بسیار تیز بین هستند. والدین هرچه نسبت به خود وهویت جنسی خود احساس بهتری داشته باشند ، راحت تر می توانند جمسیت خود را فرافکنی کنند.

کلید های جنسیت سالم عبارتند از :

1- همه ی انسان ها با ظرفیت تجربه ی احساسات جنسی یه دنیا می آیند.

2- بچه ها از لحظه ی تولد موجوداتی جنسی اند.

3- رفتار شما به عنوان پدر و مادر ، الگویی قابل توجه برای رشد جنسیت فرزندان است.

4- ارائه دادن اطلاعات متناسب با مرحله ی رشد کودک ، برای درک جنسی او از دنیا ضروری است.

5- جنسیت هم بر جنبه های جسمی تاثیر دارد و هم بر جنبه های عاطفی همچون روابط ، مهارت های زندگی و مهارت های تصمیم گیری.

6- کودکان از رسانه ها ، همسالان خود و به طور کلی از جامعه درباره ی جنسیت اطلاعات کسب می کنند. اغلب والدین لزوما با تمام این اطلاعات موافق نیستند اما باید کودکان خود را برای رویارویی با این اطلاعات آماده کنند.

7- والدین باید پیامهایی روشن درباره ی ارزش های خانوادگی و نگرش های خود درباره ی جنسیت به فرزندان خویش ارائه دهند.مرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات