top
دختر به پدر هم نیاز دارد؟؟

دختر به پدر هم نیاز دارد؟؟

دختر به پدر هم نیاز دارد؟؟

دختر به پدر نیاز دارد; پدری که به او اطمینان بدهد که وقتی می گوید اوضاع رو به راه خواهد شد، حتما اینگونه می شود.

 

دختر به پدر نیاز دارد تا برایش فداکاری کند; به گونه ای که  خود او مجبور به این کار نشود.

 

دختر به پدر نیاز دارد تا به او یاد بدهد که ارزش او به عنوان یک انسان، بیش از آن چیزی است که به نظر می رسد.

 

دختر به پدر نیاز دارد تا همیشه و باهم بخندند و شاد باشند; پدری که همیشه وقت دارد تا او را در آغوش بگیرد و ببوسد.

 

دختر به پدر نیاز دارد; پدری که به او اطمینان بدهد، همیشه جایی برای بازگشت خواهد داشت.

 

دختر به پدر نیاز دارد; پدری که جمع خانوادگی خوب و کاملی را تشکیل دهد.

 

دختر به پدر نیاز دارد; پدری که او را به خاطر اشتباهاتش، سرزنش نکند، بلکه به او کمک کند تا از این اشتباهات درس بگیرد.

 

دختر به پدر نیاز دارد; تا او را باور کند و بپذیرد که لیاقت رفتار مناسب را دارد و این باور را به او نیز منتقل کند.

 

دختر به پدر نیاز دارد; تا به او تفهیم کند تفاوت های موجود; یعنی تفاوت های خودش با دیگران و تفاوت دیگران باهم، این تفاوت ها را باید درک کرد.

 

دختر به پدر نیاز دارد; تا به او بیاموزد که کارهایش را سبک و سنگین کرده; عواقب آن را در نظر بگیرد و براساس  آن تصمیم بگیرد.

 

دختر به پدر نیاز دارد; پدری که در کمال صداقت، به او بگوید که او از همه زیباتر است.

 

دختر به پدر نیاز دارد; تا او  را از فشار های کابوس های شبانه اش برهاند و به دلداری بدهد.

 

دختر به پدر نیاز دارد; پدری که پاسخی برای سوالاتی که تمام شب وی را بیدار نگاه می دارد داشته باشد.

 

دختر به پدر نیاز دارد; تا برایش مسائل پیچیده را بازگو کند و باعث شود که مسائل مشکل و بغرنج برایش حل شدنی و تحمل پذیر شوند.

 

دختر به پدر نیاز دارد; تا هنگام صاعقه ، جان پناهش باشد.

 

تا هر زمان  که از تک روی هراس دارد، همراهی اش کند.

 

تا به او معنای تکامل را بفهماند و اورا از غلتیدن در مسیر ها و جهت های نادرست بازدارد.

 

دختر به پدری قوی نیاز دارد تا قهرمانی داشته باشد که جلوی شکستش را بگیرد.

 

تا شب ها موقع خواب کنارش باشد.

 

تا وقتی به اندازه ی کافی توان ندارد، از خودش مراقبت کند، از دخترش مراقبت کند!!

 

تا به او کمک کند خطرپذیر باشد، پذیرش مسائلی که اعتماد به نفس او را بالا می برد.

 

تا به او بیاموزد که بخشش، امری طبیعی است.

 

تا به او یاد دهد که میتواند بارها  او راببخشد.

 

تا به او بیاموزد که قاطعیت و لجاجت با هم فرق دارند.

 

تا به  او تفهیم کند که احترام، احترام می آورد و باید بهای احترام را بپردازد همان طوری که خود او بهای آن را پرداخته است.

 

تا در دوره ی سختی ها و مشکلات، از او محافظت کند.

 

دختر به پدر نیاز دارد تا به او بفهماند که شاید نقطه ی توجه کسی نباشد، اما وی پادشاه قلب پدرش خواهد بود.

 

تا به او یاد بدهد که نسبت به دیگران ، مسئولیت پذیر باشد.

 

دختر به پدر نیاز دارد; تا به او یاد بدهد در رفتار و برخوردهایش صادق باشد.

 

تا به او صبور بودن و مهربانی کردن را بیاموزد.

 

تا به او آموزش بدهد که در کارهایش قاطع و ثابت قدم و متعهد باشد.

 

تا به او یاد بدهد که اگر کاری شکست خورد، دوباره سعی و تلاش کند.

 

تا به او یادآوری کند  که چیزی را فراموش نکند.

 

تا او را در مسیر رشد، هُل بدهد.

 

دختر به پدر نیاز دارد; پدری که وقتی هیچ کس در زندگی اش نیست، بتواند چشم هایش را ببندد و او راتحسین کند.

 

تا وقتی شروع به حل و فصل مسائلش می کند، راهنمایی هایی را که لازم دارد به او بدهد.

 

تا وقتی در راه اشتباهی گام بر می دارد، به او هشدار بدهد.

 

تا وقتی که هیچ کس نظر خوبی نسبت به وی ندارد، همچنان او را بپذیرد و جایگاهی را که لازم دارد، برایش در نظر بگیرد.

 

تا هر وقت گریه می کند بغلش کند.

 

تا هر وقت می خواهد بغلش کند، برای این کار آماده و حاضر باشد.

 

دختر به پدر نیاز دارد; پدری که نکات اخلاقی را به او یادآوری می کند و قالبی را برای او وضع می نماید.

 

دختر به پدر نیاز دارد تا با کمک گرفتن از خرد او ، ادراک خود را کامل کند.

 

تا به او تفهیم کند که وجودش برای او ارزشمند است ، و این را با دست کشیدن از کارش و تماشای گه گاه او نشان بدهد.

 

دختر به پدر نیاز دارد; پدری که در کنار او احساس امنیت کند و با او صمیمی باشد.

 

تا خانه ای پر از عشق برای او فراهم کند و متقابلا او را درک کند.

 

تا به او تفهیم کند که متوجه حقایق باشد برای حقیقت، ارج و منزلت قائل شود.

 

تا به او تفهیم کند صداقت را تشخیص داده ، صادق باشد و در این مسیر گام بردارد.

 

تا به او راه و رسم انصاف و عدالت را بیاموزد.

 

تا به او بیاموزد که روی پای خودش بایستد.

 

پدری که اهمیت خانم بودن را برای او تفهیم و یادآور شود.

 

تا بتواند در خانه ی امنش به او پناه دهد.

 

پدری که لذت پذیرایی و خدمت کردن به دیگران را به او بچشاند و به او هم یاد بدهد.

 

تا هنگام گرفتاری ها و زمانی که به خاطر مشکلی ناراحت است، وی را آرام کند.

 

دختر به پدر نیاز دارد تا به او شخصیت قوی و محکمی بدهد.

 

دختر به پدر نیاز دارد; پدری که او را در جریان اوضاع قرار داده و به او تفهیم کند که اوضاع از چه قرار است.

 

که به او کمک کند تا به چیزهای دلخواهش برسد.

 

تا به او یاد بدهد از پَسِ مسائلش برآید.مرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات