top
عواملی که به بروز افسردگی کمک می کنند

عواملی که به بروز افسردگی کمک می کنند

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده:عواملی مانند جداشدن از خانواده و تعویض مدرسه و....زمینه بروز افسردگی کودکان را بوجود می آورد

عواملی که به بروز افسردگی کمک می کنند


عواملی که به بروز افسردگی کمک می کنند و برای پیشگیری ، باید به آن ها توجه کرد. عبارت اند از:

- جدا شدن از خانواده و منابع حمایت کننده عاطفــی

- تعویض مدرسه و از دست دادن دوستــان

- مهاجـــــرت

- عوض کــــــردن منــــزل

- تبعیض بین فرزندان و مقایسه کردن آنها با یکدیگر

- به رخ کشیدن نکات منفی کودک و ابراز نکردن صفات مثبت او

- از دست دادن عزیزان ، ( از آن جا که مرگ در اختیار بشر نیست. منظور از توجه در این زمینه آن است که خود و فرزندانمان در این شرایط برخورد مناسبی داشته باشیم)

- شکایت والدین از ناراحتیهای جسمانی که کودکان را نگران از دست دادن آنها می کند

- مطرح کردن مسائل و مشکلات اقتصادی در حضور فرزندان

- عنوان کردن حوادث و اتفاقات ناگوار اجتماعیمرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات