top
4تغییر عمده در کودکان افسرده

4تغییر عمده در کودکان افسرده

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده:تغییر در احساسات و تغییرات فیزیکی و تغییر در شیوه تفکرو تغییر رفتار ازجمله 4تغییر اساسی در کودکان افسرده می باشد

4تغییر عمده در کودکان افسرده

تغییر در احساسات
کودک شما می تواند نشانه هایی مانند غم، نگرانی، عصبی بودن، ترس، ناتوانی، ناامیدی، گوشه گیری، احساس گناه و حتی عدم پذیرش اطرافیان را از خود بروز دهد.
تغییرات فیزیکی
کودک شما می تواند از سردرد یا ناراحتی و درد در دیگر قسمت های بدن شکایت کند. همچنین ممکن است احساس کنید که انرژی او نسبت به سابق کم شده و حتی در خواب و خوراکش اختلال دیده می شود. خستگی مفرط و دایمی و احساس کسالت نیز از دیگر تغییراتی است که ممکن است در او دیده شود.
تغییر در شیوه تفکر
ممکن است متوجه شوید که کودکتان خودش را دست کم می گیرد. حتی در پاره ای از موارد خود را سرزنش می کند. او در تمرکز نیز دچار مشکل شده و افکار منفی به ذهن او سرازیر شده اند.
تغییر در رفتار
ممکن است کودک شما از جمع کناره گیری کرده و تمایل کمی به بازی و ورزش نشان دهد. حتی در بعضی موارد ممکن است بدون علت خاصی گریه کند. همچنین ممکن است در برابر مسایل، واکنش غیرطبیعی نشان دهد مثلا بیش از حد عصبانی شده یا در برابر حوادث و اتفاقات کم اهمیت به طرز فجیعی گریه کند.

 مرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات