top
تاثیرموسیقایی آوای قرآن کریم در کاهش درد و اضطراب

تاثیرموسیقایی آوای قرآن کریم در کاهش درد و اضطراب

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده: یکی از زیباترین، موزون ترین و روح انگیز ترین موسیقی ها، نغمه دلنشین وصوت فرح بخش قرآن کریم می باشد. با شکوه ترین بعد اعجاز زیبایی قرآن، همسازی با نغمه های دلنشین و آهنگ های وزین صوتی است.

تاثیرموسیقایی آوای قرآن کریم در کاهش درد و اضطراب


تاثیرموسیقایی آوای قرآن کریم در کاهش درد و اضطراب

یکی از زیباترین، موزون ترین و روح انگیز ترین موسیقی ها، نغمه دلنشین وصوت فرح بخش قرآن کریم می باشد. با شکوه ترین بعد اعجاز زیبایی قرآن، همسازی با نغمه های دلنشین و آهنگ های وزین صوتی است.
درباره شفابخشی قرآن از جنبه علوم پزشکی برخی از محققین تاثیر قرآن بر انسان را در زمینه های مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار دادند و به نتایج جالب و شگفت انگیزی دست یافته اند. آوای قرآن بعنوان یکی از
موسیقی ها ی آئینی متناسب با ساختار جامعه ما موزد توجه پژوهشگران جهت کاستن درد و اضطراب بیماران قرار گرفته و در این زمینه مطالعاتی انجام شده است. نتایج به دست آمده در تحقیق تجویدی 1377(تحت عنوان بررسی تاثیر قرآن بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی که بر روی 80 نفر انجام شد نتایج نشان داد که در گروه آزمون (40 نفر)که با استفاده از ضبط صوت و گوشی حداقل2بار هر بار به مدت 15 دقیقه قبل از عمل به آوای قرآن ( آیات 1تا 36 سوره مریم ) گوش دادند میزان کاهش اضطراب نسبت به گروه شاهد بطور معنی داری بیشتر بوده است.
با توجه به مطالعات انجام شده پژوهشگران در مورد تاثیرآوای قرآن بعنوان یک روش غیر دارویی، کم هزینه، مفید جهت کاهش اضطراب و درد بیماران وبا عنایت به اصالت موسیقی قرائت قرآن و وسعت توجه عامه مردم به آن و تقدسی که بین جامعه دارد پیشنهاد می شود آوای قرآن کریم در قبل و بعد از اقدامات درمانی جهت کاهش اضطراب و تسکین در د مددجویان مورد استفاده قرار گیرد.


 مرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات