top
کتاب روشهای پرورش احساس مذهبی " نماز" در کودکان و نوجوانان

کتاب روشهای پرورش احساس مذهبی " نماز" در کودکان و نوجوانان

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک: تأثیر یادگیری غیر مستقیم یا مشاهده ای در ایجاد و تقویت احساس مذهبی/خانواده و احیاء و پرورش احساس مذهبی در کودکان و...

کتاب روشهای پرورش احساس مذهبی " نماز" در کودکان و نوجوانان

روشهای پرورش احساس مذهبی " نماز" در کودکان و نوجوانان

 

 

تألیف : دکتر غلامعلی افروز

 

انتشارات : اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران

 

- روش های پرورش احساس مذهبی ، " نماز " در کودکان و نوجوانان

 

- خانواده و احیاء و پرورش احساس مذهبی در کودکان

 

- تأثیر یادگیری غیر مستقیم یا مشاهده ای در ایجاد و تقویت احساس مذهبی

 

- نقش الگوهای رفتاری در پرورش احساس مذهبی

 

- تقلید از الگوها و استقرار عادات جدید در کودکان و نوجوانان

 

- تعظیم و تکریم " نماز " توسط الگوهای رفتاری

 

- نقل یا نمایش قصه ها و خاطره های زیبا در ارتباط با اهمیت و عظمت نماز

 

- توأم کردن نماز با تجارب متنوع و خوشایند برای کودکان و نوجوانان

 

- افزایش تجارب موفقیت آمیز کودکان در خواندن نماز

 

- توجه به توانمندی های کودکان و نوجوانان دراقامه ی نماز

 

- سادگی ، زیبایی و گیرایی مساجد و نمازخانه ها

 

- نقش ائمه جماعات و خادمین مساجد در شکوفایی احساس مذهبی کودکان و نوجوانان

 

- نماز ، سرود آزادگیمرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات