top
چگونه عزت نفس کودک خود را حفظ کنیم؟

چگونه عزت نفس کودک خود را حفظ کنیم؟

کارگروه تربیتی پرتال جامع کودک و خانواده : برخوردهای اولیه پدر و مادر در کودکی از عوامل مهم پیدایش صفت عزت نفس به شمار می‌رود. اگر پدر و مادر از ابتدا با توهین و تحقیر کودک روحیه ذلت و زبونی را در او تزریق کنند، مسلماً در آینده نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت.

چگونه عزت نفس کودک خود را حفظ کنیم؟

بسیار اتفاق افتاده است با افرادی برخورد می‌کنید که بسیار کوته بین و دون همت‌اند. به قول معروف صرفاً جلوی پایشان را می‌بینند و برای یک خواسته کم ارزش، از هر نوع چاپلوسی و تملق استفاده می‌کنند. غالباً اینها کسانی هستند که به اصطلاح عامیانه عزن نفس ندارند و منیع الطبع نیستند.

برخوردهای اولیه پدر و مادر در کودکی از عوامل مهم پیدایش این صفت به شمار می‌رود. اگر پدر و مادر از ابتدا با توهین و تحقیر کودک روحیه ذلت و زبونی را در او تزریق کنند، مسلماً در آینده نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت.

به عکس اگر کودک از ابتدای کودکی در دامن پدر و مادر، از نظر روحی و نیاز به شخصیت داشتن و محترم بودن، کاملاً تأمین شده باشد در آینده نیز طبعی بلند و همتی والا خواهد داشت و از عزت نفس نیز برخوردار خواهد بود. این است ثمره نیکو تربیت نمودن یک پدر و مادر دلسوز.

علاوه بر مسئله عزت نفس و بلندی همت که از آثار مثبت شخصیت دادن به کودکان محسوب می‌شود، اعتماد به نفس و روی پای خود ایستادن در زمینه‌های مختلف زندگی نیز از جمله این آثار است.

اساس این اعتماد در دوران کودکی و به دست پدر و مادر پی ریزی می‌شود. انسان با شخصیت، خود تصمیم می‌گیرد و هرگز چشم امید به دیگران ندارد و در برابر دیگران هرگز زانو نمی‌زند. در محیط خانه و در محیط اجتماعی هرگز دچار خود باختگی در برابر بیگانگان نمی‌شود و برای جامعه و ملت خود نیز هویت و شخصیت مستقلی قائل است. اگر در رأس کارهای اجتماعی قرار گیرد، هرگز به بهانه‌ای جزئی، حیثیت و شرافت خود را در برابر بیگانگان به باد نمی‌دهد. بلکه در هر جهت سعی در رسیدن به خودکفائی و استقلال و روی پای خود ایستادن دارد. چون طعم آزادگی و شخصیت را در کودکی آموخته است.

بسیاری از کودکان به خاطر نامساعد بودن محیط خانوادگی و سرکوب دائم توسط پدر و مادر هرگز زمینه‌ای برای شکوفائی استعدادهای خود نمی‌یابند و از این رو شاید تا آخرعمر نیز نبوغ آن‌ها همچنان مجهول مانده و هرگز از قوه به فعل درنیاید.

یکی از آثار مثبت شخصیت دادن به کودکان این است که آنان را وادار می‌کند که تمامی قوا و استعدادهای خود را به کار گیرند و نبوغ نهفته خویش را آشکار سازند.

بسیار دیده‌ایم در یک مسئله اجتماعی راجع به مدرسه، خانه، شهر و کشور و... وقتی از افراد نظر خواهی می‌شود بعضی کاملاً ساکت‌اند و یا فقط نگاهشان به دیگران است که ببینند آن‌ها چگونه نظر می‌دهند، تا آن‌ها نیز همان را تقلید کنند. اما گروهی هستند که سعی می‌کنند فکر و طرح و نظری را ارائه کنند و در آن زمینه ساکت نباشند.

ریشه این دو حالت نیز به محیط خانوادگی و تربیت‌های اولیه افراد برمی‌گردد. انسانی که از ابتدای کودکی هرگز مجال ارائه نظر و فکر نیافته است و همواره مورد سرکوب قرار گرفته، در سنین بالاتر انگیزه‌ای برای تفکر نداشته در خود استقلالی نمی‌بیند و خود را وابسته به دیگران می‌یابد. در مقابل انسانی که در زندگی خانوادگی همواره مورد احترام بوده و به فکر و نظر او اعتنا شده است در سنین بالاتر نیز همواره انگیزه‌ای برای بیان فکر و نظر خود دارد و هرگز احساس وابستگی به دیگران نمی‌کند.

از مطالب گذشته نتیجه می­شود که اگر فرزندان در محیط خانواده مورد تکریم پدر و مادر باشند و از ابتدا شخصیت آن‌ها احترام شود و غریزه حب ذات آنها به نحو صحیح و به قدر کافی ارضاء شود، این کودکان دارای روحیه‌ای طبیعی و روانی معتدل می­گردند و زبون و فرومایه بار نمی‌آیند و در خود احساس حقارت و پستی نمی‌کند. از چنین کودکی می‌توان توقع اخلاق پسندیده و رفتار عادلانه داشت. در غیر اینصورت کودک، روحی شکست ­خورده و روانی افسرده دارد و بدون تردید این حالت درونی در خلال رفتار و گفتار کودک با وضع نامطلوبی آشکار می‌گردد. چنین کودکی در معرض انحراف‌های گوناگون قرار می­گیرد.

 مرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات