top
تربیت والدین و اعتماد به نفس فرزندان

تربیت والدین و اعتماد به نفس فرزندان

تربیت والدین و اعتماد به نفس فرزندان

شخصیت افراد از جمله اعتماد به نفس آنان از ویژگی های وراثتی و رابطه فرد با محیط به ویژه تا پایان نوجوانی تاثیر می پذیرد. هر چقدر شخصیت فرد با توجه به عوامل وراثتی و محیطی بهتر شکل بگیرد ویژگیهای مثبت در او تقویت می شود. رییس سابق انجمن روانپزشکان درباره تاثیر تربیت کودکان بر میزان اعتماد به نفس آنان در بزرگسالی گفت: نمی توان به همه پدران و مادران برای افزایش اعتماد به نفس کودکانشان توصیه های واحدی کرد چون افراد در موقعیت های استرس زا به گونه متفاوتی واکنش نشان می دهند.

 

به عنوان نمونه مرگ پدر باعث می شود که یک کودک تلاش بیشتری برای کسب موفقیت بکند اما احتمال دارد موجب به زوال رفتن کودک دیگری شود.

 

خانواده ها از ابتدا به کودکان خود اجازه دهند که برخی از امور را به طور مستقل انجام دهند، به آنها اجازه اشتباه کردن و تجربه اندوزی بدهند

 

چون تسلط بیش از حد پدر و مادر بر کودک، باعث پرورش پیدا نکردن اعتماد به نفس او می شود. محتوای کتاب های روانشناسی غربی در ایران کارایی ندارد. نماینده انجمن جهانی روانپزشکی در آسیای میانه و غربی تاکید کرد: محتوای کتاب های روانشناسی غربی در ایران کارایی ندارد حتی نویسندگان برخی از این کتابها به کارآیی نداشتن توصیه هایشان حتی در کشورهای غربی اعتراف کرده اند.

 

 پدر و مادر باید اهل مطالعه باشند و از اصول ارتباط با کودک با توجه به فرهنگ ملی خود آگاهی داشته باشند اما باید حساب شده و دقیق در مقابل رفتارهای فرزند خود عکس العمل نشان دهند.

 

تهدید و مقایسه کردن کودکان با یکدیگر تاثیر بسیار بدی بر شخصیت آنان می گذارد و باعث کاهش اعتماد به نفس آنان می شود.مرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات