top
تاثیر کنجکاوی کودکان برقدرت یادگیری

تاثیر کنجکاوی کودکان برقدرت یادگیری

کارگروه تربیتی پرتال جامع و تخصصی کودک، مهدکودک و خانواده: کودکانی که شلوغ کارتر بودند، قدرت یادگیری بیشتری داشتند و به خاطر سپردن اسامی برایشان راحت تر بود. به گفته محققان ریختن غذا توسط کودکانی که روی صندلی پایه بلند غذاخوری می نشینند برخلاف تصور بزرگسالان تنها بازی نیست بلکه روشی برای جمع آوری اطلاعات است.

تاثیر کنجکاوی کودکان برقدرت یادگیری

محققان در مطالعات خود دریافته اند قدرت یادگیری کودکانی که در پی کنجکاوی، وسایل بازی یا منزل را خراب می کنند از دیگر کودکان بیشتر است. همچنین نوزادانی که اشیا را چنگ می زنند، دوست دارند همه چیز را به دهان ببرند و ... به طور مرتب از دنیای اطراف خود، اطلاعات جمع آوری می کنند.روان شناسان روی ۷۲ کودک ۱۶ ماهه آزمایش هایی انجام دادند. به کودکان اشیایی با نام های ساختگی دادند تا به قدرت یادگیری آن ها پی ببرند. نتیجه این بررسی نشان داد، کودکانی که شلوغ کارتر بودند، قدرت یادگیری بیشتری داشتند و به خاطر سپردن اسامی برایشان راحت تر بود. به گفته محققان ریختن غذا توسط کودکانی که روی صندلی پایه بلند غذاخوری می نشینند برخلاف تصور بزرگسالان تنها بازی نیست بلکه روشی برای جمع آوری اطلاعات است. به گفته محققان این رفتار کودکان به آن ها کمک می کند تا لغت های جدید را بیاموزند. تصور کنید که می خواهید دریابید که کدام یک از ۲ فنجان حاوی مایع سفید، شیر و کدام حاوی ماده دیگری مانند چسب است.ممکن است اطلاعات بصری به شما کمک نکند اما با فرو بردن انگشت در فنجان، به راحتی جواب را به دست می آورید.کودکان هنگام غذاخوردن شلوغ کاری و با غذا بازی می کنند تا درباره غذاهای جامد و غیرجامد اطلاعات جمع آوری کنند.
 مرتبه
مرتبه
نظر و تجربه خود را برای دیگران ثبت کنید

تبلیغات ویژه

تجربه مادرانه
شما میتوانید در مورد موضوع زیر بحث و تبادل نظر کنید و در قسمت نظرات تجربه خود را با مادران در میان بگذارید :
موضوع انتخاب شده :
جدا کردن اتاق فرزندان
تجربه خودرا بنویسید
تبلیغات